اجاق گاز

278 کالا

فیلتر ها
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5906 با قطعات ایتالیایی
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5906 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,448,300 بود.قیمت فعلی  7,842,000 است.

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G-135-HE

14%
قیمت اصلی  10,014,100 بود.قیمت فعلی  8,612,000 است.
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V-21 ونوس

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل V-21 ونوس

14%
قیمت اصلی  10,348,600 بود.قیمت فعلی  8,899,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5907
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5907 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,474,500 بود.قیمت فعلی  7,864,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5909
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5909 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,558,600 بود.قیمت فعلی  7,934,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5956
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5956 با قطعات ایرانی

17%
قیمت اصلی  7,488,300 بود.قیمت فعلی  6,215,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل s5910 با قطعات ایتالیایی
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل s5910 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  13,256,500 بود.قیمت فعلی  11,003,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5905
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5905 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  8,966,700 بود.قیمت فعلی  7,442,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5904
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5904 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,685,800 بود.قیمت فعلی  8,039,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5902 با قطعات ایتالیایی
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5902 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,685,800 بود.قیمت فعلی  8,039,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-22 ونوس

اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-22 ونوس

14%
قیمت اصلی  10,348,600 بود.قیمت فعلی  8,899,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-5 ونوس

اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-5 ونوس

14%
قیمت اصلی  10,444,000 بود.قیمت فعلی  8,981,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5957
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5957 با قطعات ایرانی

17%
قیمت اصلی  7,768,600 بود.قیمت فعلی  6,448,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5960 با قطعات ایرانی
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5960 با قطعات ایرانی

17%
قیمت اصلی  7,768,600 بود.قیمت فعلی  6,448,000 است.
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G-13-S-HE

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G-13-S-HE

14%
قیمت اصلی  10,067,600 بود.قیمت فعلی  8,658,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-4 ونوس

اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل V-4 ونوس

14%
قیمت اصلی  10,444,000 بود.قیمت فعلی  8,981,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G-135-S-HE

اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل G-135-S-HE

14%
قیمت اصلی  10,014,100 بود.قیمت فعلی  8,612,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5959
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5959 با قطعات ایرانی

17%
قیمت اصلی  7,768,600 بود.قیمت فعلی  6,448,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5908
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 5908 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  10,024,700 بود.قیمت فعلی  8,321,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 4603

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 4603 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  8,118,700 بود.قیمت فعلی  6,738,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 3501

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 3501 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  5,874,800 بود.قیمت فعلی  4,876,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 2301

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S 2301 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  4,858,000 بود.قیمت فعلی  4,032,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 4101

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 4101 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,108,000 بود.قیمت فعلی  7,560,000 است.
گاز صفحه ای شیشه ای سه شعله استیل البرز مدل G3501

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 3501 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  7,037,400 بود.قیمت فعلی  5,841,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 2302

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 2302 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  4,801,500 بود.قیمت فعلی  3,985,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 4602

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 4602 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,555,900 بود.قیمت فعلی  7,931,000 است.
گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5905
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 5905 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  9,727,900 بود.قیمت فعلی  8,074,000 است.
گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5904
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 5904 با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  10,886,200 بود.قیمت فعلی  9,035,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 5904S
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای استیل البرز مدل G 5904/S با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  11,189,100 بود.قیمت فعلی  9,287,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G 5901S ب
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G 5901/S با قطعات ایتالیایی

17%
قیمت اصلی  11,454,900 بود.قیمت فعلی  9,508,000 است.
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G-35-HE

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G-35-HE

14%
قیمت اصلی  11,011,400 بود.قیمت فعلی  9,469,000 است.
اجاق گاز صفحه ای کن مدل پاردیک مشکی

اجاق گاز صفحه ای کن مدل پاردیک مشکی

20%
قیمت اصلی  12,700,000 بود.قیمت فعلی  10,147,000 است.

خرید اجاق گاز آشپزخانه

خرید اجاق گاز آشپزخانه از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانم‌ها و حتی بسیاری از آقایانی است که به‌صورت مجرد زندگی می‌کنند. اجاق گازها انواع مختلف داشته و هرکدام نه‌تنها ویژگی‌های متفاوتی دارند؛ بلکه با توجه به این ویژگی‌ها قیمت آن‌ها نیز متفاوت است.

خرید این وسیله باید با توجه به نیاز، سلیقه، ابعاد خانه موردنظر و بودجه انجام شود. این روزها برندهای زیادی انواع مختلف اجاق گاز را تولید و به بازار عرضه کرده‌اند و شما می‌توانید با اندکی جستجو اجاق موردنظر خود را از یک برند خوب پیدا کنید.

انواع اجاق گاز

اجاق گازها انواع مختلفی داشته که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. درواقع، افراد با توجه به نیازهای خود انواع اجاق گاز را انتخاب می‌کنند. مهمترین انواع اجاق گاز عبارت‌انداز:

اجاق صفحه‌ای

یک نوع دیگر از مدل‌های اجاق گاز، اجاق گاز صفحه‌ای بوده که این نوع از اجاق‌ها جنس‌های مختلفی از جمله استیل، سرامیک، شیشه و ترکیبات آن‌ها ساخته می‌شوند. از ویژگی‌های این نوع اجاق‌ها این است که نیاز به فضای زیادی ندارند و با اصول چیدمان بهینه هماهنگی بالایی دارند.

در فروشگاه اینترنتی چارسو دو نوع اجاق گاز صفحه ای به فروش میرسد:

اجاق گاز صفحه‌ای ممکن است با استفاده از گاز یا انرژی الکتریکی کار کند. در مجموع، شعله‌های متعدد و زیبای این اجاق‌ها باعث شده تا در انواع آپارتمان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

اجاق رومیزی

این نوع از اجاق گازها به‌دلیل تنوع بالا، عالی‌ترین انتخاب برای افراد سخت‌گیر و مشکل‌پسند به‌شمار می‌روند. به‌دلیل طراحی خاص، حمل و نقل این اجاق‌ها راحت بوده و اجاق گازهای رومیزی در سه مدل زیر ساخته می‌شوند که عبارت‌انداز:

اجاق گاز رومیزی شیشه‌ای: ساخت این اجاق گازها از شیشه‌های مقاوم صورت می‌گیرد. از ویژگی‌های مهم این محصولات می‌توان به مقاومت بالا و طول عمر زیاد آن‌ها اشاره کرد.
• اجاق گاز رومیزی سرامیکی: اجاق گازهای رومیزی سرامیکی از جدیدترین انواع اجاق گاز به‌شمار می‌روند که مقاومت زیادی در برابر چربی و تغییرات دمایی از خود نشان می‌دهند.
• اجاق گاز رومیزی استیل: این اجاق گازها از استیل ساخته شده و به همین دلیل، ظاهر بسیار زیبایی دارند.

در مجموع، این اجاق گازها به‌دلیل، سبک و قابل حمل و نقل بودن، برای خانه‌های کوچک و اجاره‌ای بهترین انتخاب به‌شمار می‌روند.

اجاق مبله فر دار

نام دیگر این اجاق گازها، اجاق گاز فردار یا کابینتی است. در بیشتر خانه‌های قدیمی و حتی جدید این نوع از اجاق دیده می‌شود. این اجاق‌ها در ابتدا یک شعله داشتند؛ اما به مرور زمان به تعداد شعله‌های آن‌ها افزوده شده و بعضی مدل‌های ان نیز دارای فر هستند که به آن‌ها اجاق گاز مبله فردار گفته می‌شود.

از قسمت فر شما می‌توانید برای پخت غذاهایی مانند کیکی، کباب و… استفاده کنید. اندازه این نوع از اجاق گاز بزرگ بوده و فضای نسبتاً زیادی را اشغال می‌کند و به همین دلیل، برای خانه‌هایی با فضای کوچک مناسب نیستند.

نکات مهم خرید اجاق گاز

بودجه

اولین عاملی که در خرید اجاق گاز باید به آن توجه شود؛ بودجه است. برندهای مختلف تولیدکننده اجاق گاز، این محصولات را با ویژگی‌های مختلف تولید کرده و با توجه به این ویژگی‌ها، قیمت انواع اجاق گاز یکسان نیست.

خوشبختانه، شرکت‌های تولیدکننده برای افراد با بودجه‌های مختلف، اجاق گاز تولید کرده و افراد با توجه به بودجه خود می‌توانند اجاق گاز موردنظر را خریداری کنند.

نوع انرژی مصرفی

بعضی از انواع اجاق گاز با گاز و بعضی با برق و بعضی انواع دیگر به‌صورت ترکیبی کار می‌کنند. خریداران گرامی، حتماً باید در هنگام خرید به این نکته مهم توجه کرده و اجاق گاز خود را خریداری کنند.

اتصالات برد الکتریکی

اتصالات برد الکتریکی از دیگر موارد مهمی است که در هنگام خرید اجاق گاز حتماً باید به آن توجه کنید. درواقع، کیفیت این اتصالات تضمین‌کننده امنیت بوده و از نشت گاز و یا حتی آتش‌سوزی جلوگیری می‌کنند.

فضای قابل دسترسی

خرید اجاق گاز باید با توجه به مساحت و متراژ فضای موردنظر انجام شود. به‌عنوان مثال نوع اجاق گاز برای آشپزخانه‌های کوچک با نوع اجاق گاز با آشپزخانه‌های بزرگ متفاوت است.

برای فضاهای کوچک معمولاً انواع اجاق گازهای رومیزی بهترین انتخاب به‌شمار می‌روند.

سبک اجاق

اجاق گازها سبک و انواع مختلفی مانند رومیزی، مبله فر دار و بدون فر، صفحه‌ای و … دارند. انتخاب هرکدام از این سبک‌ها باید با توجه به سلیقه،بودجه، فضای موردنظر و بسیاری از موارد دیگر انجام شود.

جنس و رنگ اجاق

شرکت‌های تولیدکننده اجاق گاز با توجه به سلیقه افراد مختلف و همچنین، انواع سبک معماری و دیزاین منزل، انواع اجاق گاز با رنگ‌ها و مدل‌های مختلف را به بازار عرضه کرده‌اند.

اجاق گازهایی با جنس استیل تا سرامیک و شیشه و رنگ‌های متفاوت در بازار موجود هستند.

تعداد مشعل و فر

بعضی از اجاق گازها بدون فر و بعضی دارای فر هستند. همچنین، تعداد شعله‌های آن‌ها نیز متفاوت بوده و بسته به میزان استفاده اعضای خانواده باید تعداد شعله‌ها انتخاب شوند.

جنس های مختلف اجاق گاز

اجاق گازها از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند. جنس‌های مختلف اجاق گاز عبارت‌انداز:

گازهای استیل

از ویژگی‌های این جنس از اجاق گاز می‌توان به کیفیت بالا و عمر طولانی اشاره کرد. درواقع، همین موضوع باعث محبوبیت این جنس و افزایش فروش آن شده است.

این اجاق گازها دارای دو طراحی متفاوت ساده و آج‌دار هستند. از ویژگی‌های مثبت این جنس این است که غذا به آسانی به آن نچسبیده و به همین دلیل، تمیزکردن این جنس از گازها بسیار ساده است.

گازهای شیشه‌ای

این نوع از اجاق گاز همانطور که توضیح دادیم؛ دارای صفحه‌ای از جنس شیشه هستند و مقاومت بالایی در برابر حرارت و ضربه دارند.

سرعت کثیف شدن این نوع از اجاق گاز بالا بوده و بعد از کثیف شدن باید آن را در کمترین زمان ممکن تمیز کنید؛ زیرا در غیر این صورت اجاق گاز کدر خواهد شد.
این نوع اجاق گاز به سرعت کثیف می‌شود و بعد از هر بار استفاده باید آن را به خوبی تمیز کنید.

برند های پرفروش اجاق گاز

خوشبختانه این روزها، برندهای ایرانی زیادی با استفاده از بهترین مواد اولیه و تجهیزات روز دنیا، بهترین اجاق گازها را تولید می‌کنند. مهمترین اجاق گازهای تولید داخل و خارج کشور ایران عبارت‌انداز:

سوالات متداول

 1. محبوب ترین اجاق گاز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟
  قیمت محبوب‌ترین اجاق گازهای بازار با توجه به امکانات، اندازه و سایر ویژگی‌های آن‌ها متفاوت است.
 2. محبوب ترین برند های اجاق گاز در بازار چه برند هایی هستند؟
  از محبوب‌ترین برندهای تولید اجاق گاز می‌توان به اخوان، استیل البرز، بیمکث، درخشان و کن اشاره کرد.
 3. گاز آشپزخانه چند شعله را خریداری کنیم؟
  تعداد شعله‌ها با توجه به تعداد نفرات استفاده‌کننده و نیاز خانواده متفاوت است و هر فردی باید با توجه به نیاز خود گاز آشپزخانه چند شعله را خریداری کند.
 4. چه جنسی از اجاق گاز آشپزخانه را خریداری کنیم؟
  انتخاب جنس اجاق گاز کاملاً به سلیقه و بودجه شما بستگی دارد؛ اما بهترین جنس برای خرید اجاق گاز معمولاً استیل است.