اجاق گاز درخشان

54 کالا

فیلتر ها
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G601
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G601

15%
قیمت اصلی  7,817,000 بود.قیمت فعلی  6,644,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G602
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G602

15%
قیمت اصلی  7,817,000 بود.قیمت فعلی  6,644,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G603
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G603

15%
قیمت اصلی  8,062,000 بود.قیمت فعلی  6,853,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G604
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G604

15%
قیمت اصلی  8,868,000 بود.قیمت فعلی  7,538,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G605
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G605

15%
قیمت اصلی  8,282,000 بود.قیمت فعلی  7,040,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G607
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G607

15%
قیمت اصلی  8,062,000 بود.قیمت فعلی  6,853,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G608
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G608

15%
قیمت اصلی  8,062,000 بود.قیمت فعلی  6,853,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G609
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G609

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G610
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G610

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G611
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G611

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G612
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G612

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G613
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G613

15%
قیمت اصلی  8,062,000 بود.قیمت فعلی  6,853,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G614
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G614

15%
قیمت اصلی  8,062,000 بود.قیمت فعلی  6,853,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G619
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G619

15%
قیمت اصلی  8,868,000 بود.قیمت فعلی  7,538,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G615
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G615

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G616
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G616

15%
قیمت اصلی  7,834,000 بود.قیمت فعلی  6,659,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G617
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G617

15%
قیمت اصلی  8,868,000 بود.قیمت فعلی  7,538,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G618
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G618

15%
قیمت اصلی  8,868,000 بود.قیمت فعلی  7,538,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G621
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G621

15%
قیمت اصلی  9,175,000 بود.قیمت فعلی  7,799,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G622
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G622

15%
قیمت اصلی  8,340,000 بود.قیمت فعلی  7,089,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G623
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G623

15%
قیمت اصلی  8,340,000 بود.قیمت فعلی  7,089,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G624
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G624

15%
قیمت اصلی  8,340,000 بود.قیمت فعلی  7,089,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G625
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G625

15%
قیمت اصلی  8,340,000 بود.قیمت فعلی  7,089,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G626
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G626

15%
قیمت اصلی  9,175,000 بود.قیمت فعلی  7,799,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G627
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G627

15%
قیمت اصلی  8,209,000 بود.قیمت فعلی  6,978,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای مات درخشان مدل G638
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای مات درخشان مدل G638

15%
قیمت اصلی  9,240,000 بود.قیمت فعلی  7,854,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G631
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G631

15%
قیمت اصلی  11,665,000 بود.قیمت فعلی  9,915,000 است.
اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G632
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای استیل درخشان مدل G632

15%
قیمت اصلی  8,868,000 بود.قیمت فعلی  7,538,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G633
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G633

15%
قیمت اصلی  10,270,000 بود.قیمت فعلی  8,729,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G636
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G636

15%
قیمت اصلی  8,782,000 بود.قیمت فعلی  7,465,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G634
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای درخشان مدل G634

15%
قیمت اصلی  10,270,000 بود.قیمت فعلی  8,729,000 است.
اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای مات درخشان مدل G635
ارسال رایگان

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای مات درخشان مدل G635

15%
قیمت اصلی  10,119,000 بود.قیمت فعلی  8,601,000 است.

اجاق گاز درخشان

مجموعه صنعتی درخشان یکی از مهمترین مجموعه‌ها در تولید انواع شیرآلات و گاز به‌شمار می‌رود. این مجموعه در سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده و با رعایت استانداردهای جهانی توانسته به یکی از برندهای محبوب تبدیل شود.

درواقع، مهمترین هدف مدیران این مجموعه تولید و ارائه محصولات با کیفیت به خریداران است. دریافت گواهینامه‌ها و لوح‌های سپاس متعدد نشان از کیفیت بالای محصولات و موفقیت این برند دارند. تنوع بالای محصولات و کیفیت عالی در کنار قیمت مناسب باعث شده تا کلیه نیازهای مصرف‌کنندگان با خرید آن‌ها برطرف شود.

 

انواع اجاق گاز درخشان

انواع اجاق گاز درخشان دارای ویژگی‌های متفاوتی دارند؛ به‌عنوان مثال، تعداد شعله‌های آن‌ها متفاوت بوده و هر فردی با توجه به نیازهای آشپزخانه خود باید گاز با شعله‌های موردنظر را انتخاب کند. نمای ظاهری از دیگر ویژگی‌های انواع اجاق گاز است که هرکدام از این اجاق‌ها رنگ‌ها و طرح‌های مختلفی دارند.

همچنین، در ساخت این اجاق گازها قطعات ایرانی و ایتالیایی مورداستفاده قرار می‌گیرند که بسته به نوع قطعات مورداستفاده قیمت اجاق گاز نیز متفاوت است. علاوه‌براین برند درخشان سری‌های مختلفی را تولید کرده تا نیازهای خریداران را برآورده سازد.

 

مزایای گاز درخشان

مزایای خرید اجاق گازهای درخشان باعث شده تا هرروز بر تعداد خریداران آن افزوده شود. درواقع، تنوع مدل‌ اجاق گازهای درخشان بسیار زیاد بوده و از این لحاظ خریداران می‌توانند مدل موردنظر خود را انتخاب کنند که بهترین تطبیق را با آشپزخانه و سبک زندگی آن‌ها دارد.

کیفیت ساخت از دیگر مزایای خرید گازهای درخشان است و بیشتر این گازها از جنس استیل یا شیشه ساخته شده‌اند و دارای دوام و مقاومت بسیار بالایی هستند.

کارایی بالای این گازها نیز مزیت محسوب شده و تا مدت‌های طولانی به‌دلیل کارایی و دوام بالا، لازم نیست که برای خرید این گازها هزینه کنید. با وجود رعایت کلیه استانداردها و کیفیت بالا، کلیه اجاق گازهای درخشان با قیمت بسیار مناسب و اقتصادی به مشتریان عرضه می‌شوند.
تنوع در اجاق گاز درخشان
تنوع در اجاق گازهای درخشان بسیار بالا بوده و از مهمترین دلایل تنوع این اجاق گازها موارد زیر هستند:

جنس و مواد ساخت: اجاق گاز‌های درخشان ممکن است از جنس‌ها و مواد مختلفی ساخته شوند، از جمله استیل، چدن، آلومینیوم و شیشه. هر کدام از این مواد ویژگی‌ها و مقاومت متفاوتی دارند.
قطعات و تجهیزات: هرکدام از مدل‌های اجاق گاز درخشان، تجهیزات متفاوتی داشته و هر فردی با توجه به نیازهای خود، اجاق گاز با تجهیزات موردنظر را انتخاب می‌کند.
نمای ظاهری: طراحی و نمای ظاهری این اجاق گاز‌ها نیز متنوع است. از طراحی‌های کلاسیک و ساده تا طرح‌ها و رنگ‌های مدرن و جذاب، این اجاق گاز‌ها برای انطباق با سلیقه‌های مختلف طراحی شده‌اند.
قیمت: قیمت اجاق گاز‌های درخشان نیز بستگی به مدل و ویژگی‌های موجود در آن دارد. از اجاق گاز‌های ارزان قیمت تا محصولات لوکس با بیشترین امکانات در برند درخشان موجود بوده و به همین دلیل، تنوع زیاد است.

درمجموع، تنوع در اجاق گاز‌های درخشان از جنس، قطعات، نمای ظاهری و قیمت به خریداران امکان می‌دهد تا محصولی را که بهترین تطبیق را با نیازها و سلیقه‌شان دارد، انتخاب کنند.

 

لیست پرفروش ترین مدل های گاز درخشان

پرفروش ترین اجاق گازهای برند درخشان عبارت‌انداز:

  1. اجاق گاز صفحه ای درخشان مدل G616
  2. اجاق گاز صفحه ای درخشان مدل G101
  3. اجاق گاز صفحه ای درخشان مدل G619
  4. اجاق گاز صفحه ای درخشان مدل G625

 

قیمت اینترنتی اجاق گاز درخشان

به صورت کلی قیمت اجاق گاز های درخشان از 6 تا 10 میلیون تومان متغیر می باشد.

همچنین، در سایت چارسو معمولاً تخفیفات و جشنواره‌هایی برگزار می‌شوند که در آن‌ها بهترین اجاق گازها با قیمتی پایین‌تر و گارانتی ضمانت اصل به مشتریان عرضه می‌شوند.
گارانتی و خدمات پس از فروش
کلیه اجاق گازهای درخشان به‌دلیل کیفیت بالا، با ضمانت و گارانتی اصل به مشتریان ارائه می‌شوند.

 

خرید اینترنتی اجاق گاز درخشان

در خرید اینترنتی انواع اجاق گاز درخشان از نمایندگی رسمی چارسو، شما به‌راحتی می‌توانید انواع اجاق را مشاهده و حتی نظرات کاربران قبلی را نیز در قسمت دیدگاه‌ها مشاهده کنید.

علاوه‌براین، خرید اینترنتی در سایت چارسو به شما این فرصت را می‌دهد تا قیمت و ویژگی‌های انواع اجاق گازها را مقایسه و در نهایت بهترین اجاق را با توجه به سلیقه و بودجه خود انتخاب کنید.